GEOTERMIA
POLSKA

Wierzymy, że możemy wykorzystać złoża wód geotermalnych po to, by stworzyć bezpieczne, efektywne i ekologiczne ciepłownictwo w Polsce

SPECJALIŚCI W DZIEDZINIE CIEPŁOWNICTWA GEOTERMALNEGO

EKOLOGICZNE
CIEPŁOWNICTWO

Złoża wód geotermalnych to czyste OZE wydobywane z głębi ziemi bez szkody dla środowiska i z korzyścią dla nas wszystkich

SPECJALIŚCI W DZIEDZINIE CIEPŁOWNICTWA GEOTERMALNEGO

EFEKTYWNE
CIEPŁOWNICTWO

Ciepłownia geotermalna to efektywny system grzewczy pobierający i zatłaczający wodę termalną, która w sposób naturalny ogrzewana jest w górotworze

SPECJALIŚCI W DZIEDZINIE CIEPŁOWNICTWA GEOTERMALNEGO

Właścicielem spółki Geotermia Polska jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Działamy na rzecz zwiększenia udziału wykorzystania złóż geotermalnych w nowoczesnym ciepłownictwie. Inwestujemy w projekty rozwoju sektora OZE w Polsce opartego na poszukiwaniu i eksploatacji złóż wód termalnych.

Realizując projekty dopasowujemy się do potrzeb naszych partnerów i klientów, każdorazowo tworząc indywidualny proces przygotowania i realizacji inwestycji. Geotermia Polska to zespół najwyższej klasy specjalistów z dziedziny geologii, wiertnictwa, ciepłownictwa, analiz i modeli finansowych oraz prowadzenia inwestycji. Pracownicy Geotermia Polska posiadają wieloletnie doświadczenie zdobyte w kraju i za granicą oraz najwyższe możliwe uprawnienia geologiczne i górnicze.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

NASZA OFERTA

Geotermia Polska inwestuje kapitał w najbardziej perspektywiczne lokalizacje, budujemy ciepłownie geotermalne i ogrzewamy naszych odbiorców zieloną energią.

Do naszych zadań należy również kompleksowe opracowanie studium wykonalności dla projektów rozwoju ciepłowni bazujących na dolnym źródle ciepła. Wykonujemy projekty robót geologicznych i dokumentacje techniczne wiercenia otworów geotermalnych, nadzorujemy prace wiertnicze, prowadzimy testy złożowe i opracowujemy koncepcje wykorzystania wód termalnych dla celów ciepłowniczych.

INWESTYCJE KAPITAŁOWE

Inwestujemy kapitał w rozwój istniejących i przyszłych geotermii. Prowadzimy działania mające na celu tworzenie spółek celowych z samorządami i inwestorami prywatnymi tzw. mikropeców po to, by rozwijać infrastrukturę i zwiększać udział energii geotermalnej w systemie ciepłowniczym.

WIĘCEJ

STUDIUM WYKONALNOŚCI

Opracowujemy koncepcje projektu budowy ciepłowni geotermalnej wraz z modelem eksploatacji zakładu górniczego i dystrybucji ciepła. Dokument ten, składa się z: analizy rynku, analizy ekonomicznej, technicznej i strategicznej. Ma on na celu określenie, czy dany projekt lub inwestycję uda się zakończyć sukcesem.

WIĘCEJ

INŻYNIER KONTRAKTU

Pełnimy nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji wiercenia otworów geotermalnych wraz z kontrolą przebiegu procesu testów złożowych.

WIĘCEJ

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

Geotermia Polska tworzy dokumentację projektową, której celem jest rozpoznanie budowy geologicznej, określenie utworów wód termalnych oraz techniczne wykonanie otworów geotermalnych.

WIĘCEJ

GEOTERMIE W POLSCE

funkcjonujące geotermie

program ,,udostępnianie wód termalnych w polsce"

dotacje w latach 2016 - 2021

AKTUALNOŚCI

PARTNERZY

DANE SPÓŁKI:
Geotermia Polska sp. z o.o.
KRS 0000812002
NIP 7010953633
REGON 384799008
SIEDZIBA SPÓŁKI:
ul. Słowicza 32,
02-170 Warszawa
ODDZIAŁ W RADOMIU:
Ul. 25 czerwca 68
26-610 Radom
ADRES DO KORESPONDENCJI:
Ul. 25 czerwca 68
26-610 Radom
Polityka prywatności  Geotermia Polska © 2022 – 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone