IX Europejski Kongres Samorządów


W dniach 4-5 marca 2024 roku odbył się IX Europejski Kongres Samorządów, gromadzący ekspertów, samorządowców, oraz liderów branżowych z Polski i zagranicy. Wśród prestiżowych panelistów znalazł się także Łukasz Białczak - prezes spółki Geotermia Polska.

Panel dyskusyjny z udziałem Białczaka, zatytułowany ,,Czy nowoczesne ciepłownictwo musi opierać się na węglu?”, poruszył kluczowe kwestie dotyczące przyszłości sektora energetycznego w Polsce. Dyskusja koncentrowała się wokół poszukiwań alternatywnych źródeł energii, które mogłyby zastąpić "czarne złoto" - węgiel, coraz częściej obwiniany o negatywne skutki dla środowiska i klimatu. Eksperci zgromadzeni na konferencji jednogłośnie podkreślali potrzebę transformacji energetycznej, zwracając uwagę na takie rozwiązania jak ogrzewanie gazem ziemnym, wykorzystanie wodoru, energii odnawialnej oraz pomp ciepła.

W trakcie panelu, prezes Białczak podkreślił istotę wykorzystywaniu geotermalnych źródeł energii, co nie tylko stanowi realną alternatywę dla węgla, ale także przyczynia się do znaczącej redukcji emisji szkodliwych substancji. Dzięki takim inicjatywom, Polska ma szansę na skuteczną i zrównoważoną transformację sektora ciepłowniczego, odpowiadającą na wyzwania współczesnego świata.

IX Europejski Kongres Samorządów, organizowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich, zgromadził ponad 2000 uczestników z Polski i 33 innych krajów, w tym ponad 600 polskich samorządowców. Wydarzenie to, oprócz bogatego programu merytorycznego, oferowało również szereg atrakcji kulturalnych i rekreacyjnych, stanowiąc platformę do wymiany doświadczeń, budowania relacji i rozwoju współpracy na różnych płaszczyznach.

Działania Geotermii Polska, prezentowane na tak ważnych forum jak IX Europejski Kongres Samorządów, podkreślają rolę firmy i projektu Odkryj Geotermię w promowaniu zrównoważonego rozwoju i ekologicznych innowacji. Prezes Białczak i jego zespół kontynuują misję zmiany polskiego ciepłownictwa, demonstrując, że przyszłość bez węgla jest nie tylko możliwa, ale już się rozpoczyna.

AKTUALNOŚCI

DANE SPÓŁKI:
Geotermia Polska sp. z o.o.
KRS 0000812002
NIP 7010953633
REGON 384799008
SIEDZIBA SPÓŁKI:
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa
ODDZIAŁ W RADOMIU:
Ul. 25 czerwca 68
26-610 Radom
ADRES DO KORESPONDENCJI:
Ul. 25 czerwca 68
26-610 Radom
Polityka prywatności  Geotermia Polska © 2022 – 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone