PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

Tworzymy dokumentację projektową, której celem jest rozpoznanie budowy geologicznej i określenie utworów wód termalnych danej lokalizacji oraz techniczne wykonanie otworów geotermalnych.
Razem z zespołem ekspertów i specjalistów geologów i wiertników wykonaliśmy ponad 20 projektów robót geologicznych, na podstawie których odwiercono już kilkanaście otworów geotermalnych i rozpoczęto budowę nowych ciepłowni. Specjalizujemy się w projektach, których celem jest wykonanie otworów ujmujących wody termalne. 
Nasz zespół analizuje dane i warunki geologiczne i opracowuje szczegółowe wymagania techniczne dla otworów pionowych oraz kierunkowych. 

Posiadamy doświadczenie, umiejętności i praktykę w projektowaniu i wykonawstwie kierunkowych otworów produkcyjnych i zatłaczających w trajektorii S i J.

Projekt Robót Geologicznych to:

lokalizacja i charakterystyka terenu

profil geologiczny i warunki geotermalne

koncepcji ujęcia wody geotermalnej

projekt otworu geotermalnego

harmonogram i kosztorys prac

oddziaływanie na środowisko

projekt robót geologicznych umożliwia:

Dokumentacja wykonywana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze i zatwierdzana decyzją marszałka województwa właściwego dla danej lokalizacji. Na podstawie tak sporządzonej dokumentacji możliwe jest wykonanie otworu geotermalnego przez firmę wiertniczą.
Zatwierdzony projekt robót geologicznych ważny jest 5 lat.
DANE SPÓŁKI:
Geotermia Polska sp. z o.o.
KRS 0000812002
NIP 7010953633
REGON 384799008
SIEDZIBA SPÓŁKI:
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa
ODDZIAŁ W RADOMIU:
Ul. 25 czerwca 68
26-610 Radom
ADRES DO KORESPONDENCJI:
Ul. 25 czerwca 68
26-610 Radom
Polityka prywatności  Geotermia Polska © 2022 – 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone