studium wykonalności

Odpowiadamy za przygotowanie kompletnych dokumentacji projektowych, na podstawie których inwestorzy planują i realizują swoje inwestycje.
Opracowujemy koncepcje budowy i eksploatacji ciepłowni geotermalnych w oparciu o potrzeby i wytyczne naszych klientów. W ramach prowadzonych prac odpowiadamy za przygotowanie części technicznej i biznesowej przedsięwzięcia. 

Do zadań naszych najlepszych ekspertów i specjalistów należy:

W dziedzinie geologii i wiertnictwa:

analiza geologiczna i oszacowanie potencjału geotermalnego dla lokalizacji
projekt robót geologicznych wraz z technologią wiercenia otworu geotermalnego
model eksploatacji złoża wód termalnych
uzyskanie pozwoleń i koncesji nie do zbędnych do uruchomienia ciepłowni geotermalnej
utworzenie zakładu górniczego i nadzór nad wydobyciem i eksploatacją.

W dziedzinie budownictwa i ciepłownictwa:

koncepcja funkcjonowania ciepłowni
projekt budowlany
projekt ciepłowni w zakresie infrastruktury ciepłowniczej wraz z przyłączami
kompleksowy nadzór nad inwestycją

W zakresie analiz biznesowych i inwestycji:

analiza rynku zaopatrzenia w ciepło
analiza opłacalności przedsięwzięcia
model biznesowy i inżynieria finansowa
uruchomienie przedsiębiorstwa
DANE SPÓŁKI:
Geotermia Polska sp. z o.o.
KRS 0000812002
NIP 7010953633
REGON 384799008
SIEDZIBA SPÓŁKI:
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa
ODDZIAŁ W RADOMIU:
Ul. 25 czerwca 68
26-610 Radom
ADRES DO KORESPONDENCJI:
Ul. 25 czerwca 68
26-610 Radom
Polityka prywatności  Geotermia Polska © 2022 – 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone